Przodkowo Cup

01.05.2019 Piłkarska majówka w Przodkowie - rocznik 2008 i młodsi